Шестыи час

ШЕСТЫИ ЧАС

Приидите, поклонимся (трижды, и поклоны три).

Псалом 53.

Псалом 54.

Псалом 90.

Слава, и ныне. Аллилуия (трижды). Тропарь по ус­таву.
Аще ли же пост, глаголем сии тропарь, трижды: И́же в шесты́и день же и час, на Кресте́ пригвожде́н, И́же в раи́ дерзнове́нныи от Ада́ма грех, и согреше́нии на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.
Стих: Аз к Бо́гу возва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.
Стих: Ве́чер и зау́тра и полу́дне, пове́м и воз­вещу́, и услы́шит глас мой.
Слава, и ныне, богородичен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния, за премно́гия грехи́ на́ша; но Ты, иже от Тебе́ ро́ждьшагося, моли́ Богоро́дице Де́во; мно́го бо мо́жет моли́тва Ма́терия, на умоле́ние Влады́ки: не пре́зри гре́шных мольбы́ Всечи́стая; я́ко ми́лостив есть, и спасти́ моги́и, И́же страда́ти нас ра́ди изво́ливыи.
Аще ли пост, чтется паремия, и в лествице: Таже: Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́ Го́споди, я́ко обнища́хом зело́, помози́ нам, Бо́же Спаси́телю наш; сла́вы ра́ди и́мене Твоего́ Го́споди, избави нас; и очи́сти грехи́ на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. Трисвятое, и по Отче наш, кондак, по уставу.
Аще ли же пост, глаголем тропари сия, глас 2: Спасе́ние соде́я посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, на Кресте́ пречи́стеи ру́це Свои́ просте́р, собира́я вся язы́ки вопию́щия: Го́споди, сла́ва Тебе́.
Слава. Пречи́стому Ти о́бразу покланя́емся Благи́и, прося́ще проще́ния прегреше́нием на́шим, Христе́ Бо́же, во́лею бо благоизво́лил еси́ взы́ти на́ Крест, да изба́виши их же созда́ от рабо́ты вра́жия. Тем благода­ря́щее вопие́м Ти: ра́дости вся испо́лнивыи, Спа́се наш, прише́дыи спасти́ мир (поклон великий).
И ныне. Милосе́рдия су́щи исто́чник, ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, при́зри на́ люди согреши́вшия, яви́ я́ко при́сно си́лу Твою́, на Тя бо упова́юще: ра­́дуйся, вопие́м Ти, я́коже иногда́ Гаврии́л, безпло́тным архистрати́г.
Господи помилуй (40). Иже на всяко время. Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую херувим. Именем Господним благо­слови, отче. За молитв святых отец наших. И сотво- ряем три великия поклоны, глаголюще молитву: Гос­поди и Владыко животу моему. И прочих метаний (12). И скончавше поклоны, глаголем прежде писаную молитву: Господи и Владыко животу моему. И поклон един. Таже: Владыко Боже, Отче Вседержителю.
Аще ли кроме поста, глаголем молитву сию:
Бо́же и Го́споди си́лам, и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие неизрече́нныя ми́лости Твоея́, единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Ису́са Христа́, низпосла́в на спасе́ние ро́ду на́шему, и честны́м Его́ Кресто́м, рукописа́ние грех на́ших растерза́в, и обличи́в тем нача́ла и вла́сти тмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ от нас гре́шных, благода́рный сия́ моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго грехопаде́ния, и всех и́же озло́бити нас и́щущих, ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́се Твое́м пло́ти на́ша, и не уклони́ серде́ц на́ших в сло­веса́ и помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ душа́ на́ша, да к Тебе́ всегда́ взира́юще, и е́же от Тебе́ сре́том наставля́еми, Тебе́ неприкоснове́ннаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание, и благодаре́ние возсыла́ем, безнача́ль­ному Отцу́, со единоро́дным Ти Сы́ном, и с Пресвя­ты́м и Благи́м и Животворя́щим Ти Ду́хом, ны́не и при́с­но и во́ веки веко́м, ами́нь.