Псалом 24

К Тебе́ Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́. Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во́ веки. Ни посмею́тмися врази́ мои́, и́бо вси терпя́щим Тя не посты­дя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии всу́е. Пути́ Твоя́ Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щед­ро́ты Твоя́ Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко о́т века суть. Грех ю́ности моея́ и неве́жествия моего́ не по­мяни́. По ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди зако́н положи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, и научи́т кро́ткия путе́м свои́м. Вси путие́ Госпо́дни, ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́ и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́ Го́споди, очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́ися Го́спода? За­ко́н положи́т ему́ на пути́, и́же изво́ли. Душа́ его́ во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. Дер­жа́ва Госпо́дь боя́щимся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. Очи́ мои́ вы́ну ко́ Господу, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищь есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, и от бед мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и отпусти́ вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и избави́ мя, да не постыжу́ся я́ко упова́х на Тя. Незлоби́вии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.