Псалом 50

Поми́луй мя Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й. И по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти без­зако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз знаю́, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобою́ сотвори́х. Я́ко да оправди́шися в словесе́х Свои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти. Се бо в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, без­ве́стная и та́йная прему́дрости Твоя́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́ лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне Бо́же, и дух прав обнови́ во ут­ро́бе моей. Не отве́рзи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отими́от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и ду́хом влады́чным утверди́ мя. На­учу́ беззако́нный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крови́й Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвес­тя́т хвалу́ Твою́. Яко́ а́ще бы восхоте́л же́ртве, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу, дух сокруше́н. Се́рдце сокруше́но и смире́но Бог не уничижи́т. Ублажи́ Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны иеросали́мския. Тогда́м благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая. Тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельца́.